Jak na starym gobelinie

Halina Popławska


Jak na starym gobelinie

Jak na starym gobelinie

 • Title: Jak na starym gobelinie
 • Author: Halina Popławska
 • ISBN: null
 • Page: 270
 • Format: PaperbackAkcja powie ci rozgrywa si w XVIII wieku w Polsce i we Francji, za panowania m odego Ludwika XV i jego ony, Marii Leszczy skiej Ka da cz trylogii stanowi ca o sam w sobie, cz je jednak postacie bohater w, kt rych losy ukazane s na jak e barwnym tle epoki Afra Tukanowicz wna, polska dziewczyna ze skromnego dworku, ucieka do Francji przed narzuconym ma e stwemAkcja powie ci rozgrywa si w XVIII wieku w Polsce i we Francji, za panowania m odego Ludwika XV i jego ony, Marii Leszczy skiej Ka da cz trylogii stanowi ca o sam w sobie, cz je jednak postacie bohater w, kt rych losy ukazane s na jak e barwnym tle epoki Afra Tukanowicz wna, polska dziewczyna ze skromnego dworku, ucieka do Francji przed narzuconym ma e stwem Towarzyszy jej J ziuk, przyjaciel z lat dziecinnych J ziuk jest u omny i g boko ukrywa beznadziejn mi o do Afry We Francji pi kna dziewczyna dostaje si na dw r kr lowej Marii, poznaje Wersal i jego splendory W nag ym niebezpiecze stwie ratuje j Patrycy, m ody cz owiek cigany nienawi ci hrabiego de Merode Patrycy nie zna ojca, jego matka pod naciskiem rodzic w po lubi a pana de Merode, a ten, odtr cony przez kochan do szale stwa on , przysi g zemst pasierbowi W oczach wszystkich Patrycy uchodzi za syna hrabiego Zemsta pana de Merode jest doprawdy szata ska oto doprowadza on do tego, e Patrycy, uznany za n kaj cego pary an bandyt , Kawalera, zostaje osadzony w Bastylii, sk d ucieka, dzi ki pomocy Afry, J ziuka i francuskich przyjaci Hrabiemu uda o si przeprowadzi zbrodniczy zamiar, gdy prawdziwego Kawalera trzyma w r ku wie mianowicie, e os awiony bandyta b yszczy na paryskich salonach jako wicehrabia de Prady Bohater w otacza ca y szereg postaci historycznych, w r d kt rych na plan pierwszy wysuwa si zdetronizowany kr l Polski, Stanis aw Leszczy ski Fikcja splata si z histori , powstaj obrazy jak ze starego gobelinu Pa ac wersalski z ca ym jego przepychem, Luwr, zau ki Pary a, a nawet galery oto sceneria, w jakiej rozgrywaj si trzymaj ce w napi ciu przygody bohater w powie ci.


Recent Comments "Jak na starym gobelinie"


 • Unlimited [Memoir Book] ↠ Jak na starym gobelinie - by Halina Popławska ↠
  270 Halina Popławska
 • thumbnail Title: Unlimited [Memoir Book] ↠ Jak na starym gobelinie - by Halina Popławska ↠
  Posted by:Halina Popławska
  Published :2019-01-05T22:57:30+00:00