Ezop- Masalları

Eren Sarı


Ezop- Masalları

Ezop- Masalları

 • Title: Ezop- Masalları
 • Author: Eren Sarı
 • ISBN: 9781310607363
 • Page: 297
 • Format: ebookEski a lardan g n m ze gelen pek ok metin gibi, Aisopos un masallar n n da elimize ilk hallerinden ok farkl bir bi imde ula mas do ald r Atina da V.y zy ldan sonra hemen her yazar ve filozofun vg ile s z etti i Aisopos, her hayvan masal n n sahibi kabul edilmi tir Mesela kendisinden ok nce s ylendi i bilinen Kartal ve Tilki masal da bunlardan biridir ve Eski a lardan g n m ze gelen pek ok metin gibi, Aisopos un masallar n n da elimize ilk hallerinden ok farkl bir bi imde ula mas do ald r Atina da V.y zy ldan sonra hemen her yazar ve filozofun vg ile s z etti i Aisopos, her hayvan masal n n sahibi kabul edilmi tir Mesela kendisinden ok nce s ylendi i bilinen Kartal ve Tilki masal da bunlardan biridir ve III y zy lda Demetrios taraf ndan kaleme al nan ilk Aisopos derlemesinde yer alm t r Ancak g n m ze kadar ula an ilk derleme.S.I y zy l tarihini ta r ve Latincedir.


Recent Comments "Ezop- Masalları"


 • [PDF] ↠ Free Download ↠ Ezop- Masalları : by Eren Sarı ✓
  297 Eren Sarı
 • thumbnail Title: [PDF] ↠ Free Download ↠ Ezop- Masalları : by Eren Sarı ✓
  Posted by:Eren Sarı
  Published :2018-012-19T05:54:16+00:00