Relacja z pierwszej ręki

Janusz A. Zajdel


Relacja z pierwszej ręki

Relacja z pierwszej ręki

 • Title: Relacja z pierwszej ręki
 • Author: Janusz A. Zajdel
 • ISBN: 9788375780246
 • Page: 100
 • Format: PaperbackTrzydzie ci trzy z ponad osiemdziesi ciu.Najbardziej klasyczne z klasycznych.Dowcipne, rzetelne i prorocze.Czy najlepsze Przekonaj si sam Jadwiga Zajdel, ona zmar ego w 1985 roku Janusza, podj a si sporz dzi w asn , w pe ni autorsk antologi Jego opowiada Znalaz y si w niej teksty ju publikowane i utwory odnalezione w papierach po miertnych Opowiadania znane doTrzydzie ci trzy z ponad osiemdziesi ciu.Najbardziej klasyczne z klasycznych.Dowcipne, rzetelne i prorocze.Czy najlepsze Przekonaj si sam Jadwiga Zajdel, ona zmar ego w 1985 roku Janusza, podj a si sporz dzi w asn , w pe ni autorsk antologi Jego opowiada Znalaz y si w niej teksty ju publikowane i utwory odnalezione w papierach po miertnych Opowiadania znane doskonale ka demu mi o nikowi tw rczo ci Janusza A Zajdla i rzeczy ju nieco zapomniane Razem tworz one barwny konglomerat od klasycznej SF po fantastyk socjologiczno polityczn , t wywodz c si tradycji Orwellowskiej, kt rej by On na rynku polskim absolutnym prekursorem i kt ra przynios a mu najwi ksze uznanie Autorski wyb r Jadwigi Zajdel pokazuje przebieg drogi tw rczej p niejszego autora Limes inferior , Ca ej prawdy o planecie Ksi i Paradyzji i udowadnia, e zawsze st pa on twardo po ziemi i trafnie przewidywa zbli aj ce si zagro enia Jako fizyk rozumowa z elazn precyzj , jako socjolog potrafi bezb dnie zdefiniowa spo eczne i polityczne mechanizmy, a jako cz owiek z natury pogodny i obdarzony poczuciem humoru pisa dowcipnie i przyst pnie.Janusz A Zajdel ma w swym dorobku cznie osiem zbior w opowiada , trzy z nich zosta y jednak wydane po Jego mierci i ju nigdy si nie dowiemy, czy Autor zaakceptowa by taki w a nie uk ad antologii i taki czy inny dob r tekst w Jadwiga Zajdel by a pierwszym czytelnikiem opowiada Janusza, jej pierwszej zwierza si ze swych pomys w i jej rad wys uchiwa Mamy wi c do czynienia z niekwestionowan Relacj z pierwszej r ki.


Recent Comments "Relacja z pierwszej ręki"

Stara dobra fantastyka. Tam gdzie student Jan Link sprawdza skuteczność zwierciadła gamma na Fobosie, czy wybiera się na zapomnianą stację orbitalną podróżując do pierwszego przystanku przesiadkowego rakietą na księżyc. A dobry znajomy opowiada o przygodach na jednej z planet układu gwiazdy Dzeta w konstalacji Mlecznej Krowy. Oczywiście znajdą się teksty (jak "Wyższe racje") pełne aluzji, które i dzisiaj można dopasować do panującego euro-ustoju. Jest też i kilka poważny [...]

Preferuje dłuższe formy Zajdla, mimo to jest tu kilka perełek.

Ten zbiór opowiadań jest dla mnie dowodem, że Zajdel powinien był zostać przy krótkich formach. Żadna jego inna rzecz, żadna z kultowych powieści nie jest tak dobra, jak najsłabsze opowiadanie z "Relacji". Mistrzowsko napisane - pomysł, wprowadzenie, realizacja. Jest tutaj kilka perełek, garść dobrych koncepcji i jedno czy dwa opowiadania które mimo wszystko padły ofiarą słabego rozwiązania lub nazbyt skomplikowanego pomysłu. Ale stanowcza większość to doskonały przykład [...]

Bardzo dużo pozycji jak na zbiór opowiadań, co trochę ma wpływ na ocenę. Przy tak dużej liczbie opowiadania doskonałe, lub bardzo dobre rozmywają się wśród średnich i zaledwie dobrych. Czuć jednak "rękę mistrza", więc szybciej niż później sięgnę po kolejne pozycje z tej paczki Bookrage.

Część opowiadań z tego zbioru była mi znana (i lubiana), a część zupełnie nowa. Zdecydowanie nie wszystkie opowiadania przypadły mi do gustu, ale znalazłem też nowe perełki.Generalnie przyjemna lektura dla wszystkich fanów Mistrza.

Czesc zabawna, czesc filozoficzna - seria krociotkich opowiadan, dobra jesli mamy niewiele czasu na czytanie. Warto

Zadziwiająco ponadczasowe są te opowiadania.


 • Unlimited [Science Fiction Book] ✓ Relacja z pierwszej ręki - by Janusz A. Zajdel ´
  100 Janusz A. Zajdel
 • thumbnail Title: Unlimited [Science Fiction Book] ✓ Relacja z pierwszej ręki - by Janusz A. Zajdel ´
  Posted by:Janusz A. Zajdel
  Published :2019-01-13T12:21:21+00:00